Филмът "Бъдни вечер в Неврокоп"

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА
ПГ по МСС “Пейо К. Яворов”

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Пейо К. Яворов”e наследник на Допълнителното земеделско училище в Гоце Делчев, което е било открито през 1929г. с 500 дка обработваема земя.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК Свържете се с нас

В СЛУЧАЙ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ:


Национална телефонна линия за деца

ТЕЛ. 116 111

(безплатен от цялата страна)

24 часа в денонощието

В СЛУЧАЙ НА КИБЕРНАСИЛИЕ ИЛИ КИБЕРТОРМОЗ:


Национален център за безопасен интернет

ТЕЛ. 124 123

или

www.safenet.bg

НАШАТА ВИЗИТКА

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо К. Яворов" - обич, знание и бъдеще за нашите ученици.