Непедагогически специалисти

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Лиляна Гугова - главен счетоводител

Йордана Бухлева - служител човешки ресурси

Благомир Обидимски - домакин

Димитър Тинев - портиер

Илия Каракепелиев - огняр

Валерия Грънчарова - чистач-хигиенист

Валерия Халева - чистач-хигиенист

Георги Майсторов -
чистач-хигиенист

Мария Великова - чистач-хигиенист

Костадин Караилиев -
чистач-хигиенист