Учебни планове 2021/2022 г.VIII А, IX А, X А класове 2021/2022 г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


VIII Б, IX Б, X Б,XI Б и XI A класове 2021/2022 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


VIII Б, IX Б класове - 2021/2022 г. - специалност "Автотранспортна техника", професия "Монтьор на транспортна техника"


IX В, X В класове 2021/2022 г. - специалност "Трайни насаждения", професия "Техник-растениевъд"


VIII Г, IX Г, X Г, XI Г класове 2021/2022 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


VIII Г клас 2020/2021г. - специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", професия "Хлебар-сладкар"


XI A клас 2021/2022 г. - специалност "Агроекология", професия "Агроеколог"


VIII В и XI В класове 2021/2022 г. - специалност "Горско стопанство", професия "Лесовъд"


XII Б клас 2021/2022 г. - специалност "Митническо и данъчно обслужване", професия "Данъчен и митнически посредник"