Учебни планове 2022/2023 г.VIII А клас 2022/2023 г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


VIII Б клас 2022/2023 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


VIII Б клас 2022/2023 г. - специалност "Автотранспортна техника", професия "Монтьор на транспортна техника"


VIII В клас 2022/2023 г. - специалност "Агроекология", професия "Агроеколог"


VIII Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


IX А клас 2022/2023 г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


IX Б клас 2022/2023 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


IX Б клас 2022/2023 г. - специалност "Автотранспортна техника", професия "Монтьор на транспортна техника"


IX В клас 2022/2023 г. - специалност "Горско стопанство", професия "Лесовъд"


IX Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


IX Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на хляб и хлебни изделия", професия "Хлебар-сладкар"


X А клас 2022/2023 г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


X Б клас 2022/2023 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


X Б клас 2022/2023 г. - специалност "Автотранспортна техника", професия "Монтьор на транспортна техника"


X В клас 2022/2023 г. - специалност "Трайни насаждения", професия "Техник-растениевъд"


X Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


XI А клас 2022/2023 г. - специалност "Ветеринарен техник", професия "Ветеринарен техник"


XI Б клас 2022/2023 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


XI В клас 2022/2023 г. - специалност "Трайни насаждения", професия "Техник-растениевъд"


XI Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"


XII A клас 2022/2023 г. - специалност "Агроекология", професия "Агроеколог"


XII Б клас 2022/2023 г. - специалност "Електрически превозни средства", професия "Техник по транспортна техника"


XII В клас 2022/2023 г. - специалност "Горско стопанство", професия "Лесовъд"


XII Г клас 2022/2023 г. - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия "Готвач"