Издаване на служебни бележки на новоприетите осмокласници.