март 25, 2019

ПГ по МСС на трето място!

Трето място за нашето момче Ирфан в Регионално състезание от календара на МОН, гр.Разлог-2019 г.
март 20, 2019

„Дайте ми едно поколение добри учители и ученици, като тези които имам в момента, за да обърна света!“

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260627743968984&set=pcb.1109330519247866&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARBXR7dvd_05EOWxYEllMwYZLOgQ-tvLv1j6PquaJBr9o9gqgEtedxqHtOAyyKNlS62epaTjidX3ya9D
март 20, 2019

Открит урок по Биология и здравно образование в ПГ по МСС

март 20, 2019

Ученици от ПГ по МСС участват в младежки форум „Истина или предизвикателство“ в град Пловдив