Новини

ноември 25, 2019

III-то място за Айтен Сариева в литературния конкурс „Походът“

ноември 19, 2019

В ПГ по МСС бе отбелязан Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

ноември 15, 2019

Поредна награда и признание за ПГ по МСС.

ноември 15, 2019

Обмен на добри практики с ПГ по ПСТТ ,,Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол

Празници и традиции в ПГ по МСС! Европейски ден на здравословното хранене и готвене, който споделихме с колегите от ПГ по ПССТ ,,Н. Й. Вапцаров“, гр. […]