Вътрешни правила за валидиране в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“