Графици за учениците в самостоятелна форма на обучение


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Техник на транспортна техника"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Готвач"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Лесовъд"


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2020/2021 учебна година.


Графици за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2020/2021 учебна година.


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Агроеколог".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Техник-Растениевъд".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Монтьор на селскостопанска техника".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Лесовъд".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Техник на транспортна техника" и професия "Монтьор на транспортна техника".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Данъчен и митнически посредник".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Готвач".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение от през м. януари 2021 г.


График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение от през м. януари 2021 г.


График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение от 12. клас през м. май 2020 г.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия 2019/2020 учебна година.


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2019/2020 учебна година професия "Готвач".


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2019/2020 учебна година професия "Лесовъд".


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2019/2020 учебна година професия "Монтьор на селскостопанска техника".


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2019/2020 учебна година професия "Техник на транспортна техника".