Графици 2020/2021 г.


Заповед за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение през м. януари за учебната 2022/2023 год.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2022/2023 учебна година


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия 2021/2022 учебна година


Заповед за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение през м. юни за учебната 2021/2022 год.


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия 2021/2022 учебна година.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Ветеринарен техник"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Техник на транспортна техника"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Данъчен и митнически посредник"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Готвач"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Лесовъд"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Монтьор на транспортна техника"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Техник-растениевъд"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2021/2022 учебна година професия "Агроеколог"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение редовна сесия през м. януари за учебната 2021/2022 год


Заповед за провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение редовна сесия през м. януари за учебната 2021/2022 год.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Техник на транспортна техника"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Готвач"


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия през 2020/2021 учебна година професия "Лесовъд"


Изменение на график за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2020/2021 учебна година.


Графици за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия през 2020/2021 учебна година.


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Агроеколог".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Техник-Растениевъд".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Монтьор на селскостопанска техника".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Лесовъд".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Техник на транспортна техника" и професия "Монтьор на транспортна техника".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Данъчен и митнически посредник".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение през 2020/2021 учебна година професия "Готвач".


Изменение на график за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение от през м. януари 2021 г.


График за провеждане на изпити с ученици самостоятелна форма на обучение от през м. януари 2021 г.