Графици 2022/2023 г.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалност "Агроекология" Професия "Агроеколог"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалност "Ветеринарен техник" Професия "Ветеринарен техник"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" Професия "Готвач"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалност "Митническо и данъчно обслужване" Професия "Данъчен и митнически посредник"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалност "Горско стопанство" Професия "Лесовъд"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2022/2023 учебна година
Специалности "Електрически превозни средства" и "Автотранспортна техника" Професии "Техник по транспортна техника" и "Монтьор на транспортна техника"