Графици 2023/2024 г.


График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" Професия "Готвач"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Горско стопанство" Професия "Лесовъд"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Ветеринарен техник" Професия "Ветеринарен техник"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Електрически превозни средства" Професия "Техник по транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Автотранспортна техника" Професия "Монтьор по транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Агроеколог" Професия "Агроеколог"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Горско стопанство" Професия "Лесовъд"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Агроекология" Професия "Агроеколог"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Ветеринарен техник" Професия "Ветеринарен техник"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Автотранспортна техника" Професия "Монтьор на транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Електрически превозни средства" Професия "Техник по транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, поправителна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" Професия "Готвач"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Агроекология" Професия "Агроеколог"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Ветеринарен техник" Професия "Ветеринарен техник"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Автотранспортна техника" Професия "Монтьор на транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Електрически превозни средства" Професия "Техник по транспортна техника"График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение, редовна сесия 2023/2024 учебна година
Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" Професия "Готвач"