Награди ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" със сертификат за активно участие по време на Ден без асансьори 2021
Министерство на младежта и спорта на Република България награждава ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за активно участие в европейски ден на спорта в училище 2020 год.Награда "Будител на годината за община Гоце Делчев" за г-н Ангел Живков Директор на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" 01.11.2020 год.
Министерство на младежта и спорта на Република България награждава ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" за активно участие в европейски ден на спорта в училище 2019 год.


Годишни награди Златен Гълъб 2019 "Иновации" 11.07.2019 год.Годишни награди Златен Гълъб 2017 "Директор на 2017" 06.07.2017 год.


Почетно отличие "Неофит Рилски" за г-н Ангел Живков Директор на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" 2017 год.