Педагогически персонал

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Надежда Гаминчева - учител по български език и литература

Мария Мамова - учител по български език и литература

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Гюлфие Бюрханова Барзева - учител по английски език

Фатме Ходжова - учител по английски език

Неда Недева - Баракова - учител по английски език
МАТЕМАТИКА

Елизабет Топов - старши учител по математика, физика и астрономия

Татяна Евтимова - старши учител по математика
ИНФОРМАТИКА и ИТ

Ваня Партенова - учител по икономически дисциплини,информатика и ИТ

инж Атанас Лефтеров - Ръководител направление ИКТ- учител по информатика и ИТ
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Добрина Ключкова - старши учител по история и цивилизация, география и икономика

Цветанка Бойкова - учител по история и цивилизация
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Георги Каръков - учител по физическо възпитание и спорт

Зорница Мълчанкова - учител по физическо възпитание и спорт
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ