Символи

Училищно знаме на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" гр. Гоце Делчев
Училищно знаме на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" гр. Гоце Делчев
Химн на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" гр. Гоце Делчев


Гимназия стара и свята
с име на славен поет,
на четник, довел свободата
на Неврокоп първи кмет.

Ти даваш ми пример да имам, 
на Яворов силния плам.
Аз тук се научих да вярвам, 
че мога, че искам, че знам.

Ти даде ми много в живота-
професия, устрем и жар.
Повярвах в успеха, в доброто!
Дари ме с най-ценния дар!

Ти гордост и сила бъди ми,
опора и в бъдния ден.
На Яворов славното име
ще бъде завинаги в мен.


Текст: Теодора Пашалиева


Химн на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" гр. Гоце Делчев

Наслади се на химна!