Снимки

109 години свободен Неврокоп!

Нов договор за двустранно сътрудничество между ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" и Аграрен университет - Пловдив

Европейски ден на спорта в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев

Международен ден на мира в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
Тържествено откриване на 2021/2022 учебна година

ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев отново показва класа в участието си по проект ,,Дуално обучение" в гр. Банско

Последен ден и от практиката в реална работна среда по проект Еразъм + в гр. Севиля, Испания

Приключи практиката в реална работна среда по проект Еразъм+ в Болоня, Италия

Труд и забавления за учениците ни в Испания и Италия по проекти Еразъм+


Тържествено закриване на 2020/2021 учебна година в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

STEM център в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"


ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев почита паметта на Христо Ботев


24 май в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"