Стипендии

Стипендии


Заявление за стипендия за ученици без родители през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за обучение в защитени от държавата професии или с очакван недостиг през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за постигнати образователни резултати през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за целева стипендия за покриване на разходи свързани с обучението през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец


Заявление за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование през учебната 2022/2023 год.
Изтегли образец