Видео

Съвременен STEM център официално бе открит в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ - Гоце Делчев
"Непримиримите души на Яворов" филм на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"
ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ
Обучение чрез работа в ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" в България в 60 минути по БНТ
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" в Тази сутрин по bTV
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" отбелязва Деня на народните будители
Народните будители от Неврокопско
Европейски ден на спорта в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
Панорама на професионалното развитие и кариерното ориентиране в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
План-прием 2021/2022 в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев

Съвременен STEM център официално бе открит в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ - Гоце Делчев
"Непримиримите души на Яворов" филм на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"
ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ
Обучение чрез работа в ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" в България в 60 минути по БНТ
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" в Тази сутрин по bTV
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" отбелязва Деня на народните будители
Народните будители от Неврокопско
Европейски ден на спорта в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
Панорама на професионалното развитие и кариерното ориентиране в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
План-прием 2021/2022 в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев

Ден без асансьори в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
Лазаровден в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев
Всяка година ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" отбелязва Седмица на гората 1 - 7 април
Световна седмица на парите в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов"

Христина Катранджиева получи награда от Министерството на земеделието, храните и горите с проекта си в конкурса „Супер фермер”
ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" отбелязва Трети март

ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" изгражда нов STEM център

ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" регистрира първият 100% електромобил в Гоце Делчев
Бъдни вечер в Неврокоп

Седмица на достъпа до добра храна в ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев 16-24. 10. 2020 год.
ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев - прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 г.
24 май 2020 год. в ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев