Еразъм +Успешно приключи първата част от проекта по програма ЕРАЗЪМ+ - "ПРАКТИКА В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ В ЕКОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ". Две групи от по 15 ученика посетиха гр. Севиля, Испания, където обмениха и натрупаха опит. Всички участници получиха безплатно обучение и пребиваване в Испания, а от практиката в реална работна среда получиха сертификат Europass, който ще е част от Европейския им паспорт, давайки им шанс за продължаващо обучение и намиране на работа.