Информация за изпълнение на делегирания бюджетИзпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2024 г. - 30.06.2024 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2021г. - 31.03.2021г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2020г. - 30.06.2020г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019г. - 30.09.2019г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2019г. - 30.06.2019г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г.


Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи към 31.12.2018г.


Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.12.2018г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.


Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти към 31.03.2018г.


Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.03.2018г.


Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2018г. - 31.03.2018г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.


Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2017г. - 30.09.2017г.