Трето място за нашето момче Ирфан в Регионално състезание от календара на МОН, гр.Разлог-2019 г.