III-то място за Айтен Сариева в литературния конкурс „Походът“