Симулативна тренировка в ПГ по МСС

Симулативна тренировка в ПГ по МСС, съгласно изискванията на Закона за противодействие на тероризма и Наредба N : 8121з-1225 от 27.05.2017 г.

Сърдечни благодарности за съдействието и полезните знания, които получихме от РУ ,,Полиция“, гр. Гоце Делчев!

Снимки тук.