Свободни места след трети етап на класиране в ПГ по МСС