ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ е единственото училище в област Благоевград, което се инспектира от Националния инспекторат по образованието

Христина Катранджиева получи награда от Министерството на земеделието, храните и горите с проекта си в конкурса „Супер фермер”
март 11, 2021
ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ е партньор по проект „Учители в действие“
март 19, 2021
Show all

ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ е единственото училище в област Благоевград, което се инспектира от Националния инспекторат по образованието

Представители на Национален инспекторат по образованието посетиха ПГ по МСС „П. К. Яворов“. В изпълнение на служебните си правомощия инспекторите разгледаха материалната база на учебното заведение, разговаряха с ръководния и педагогическия екип, с представители на ученическата общност и наблюдаваха часове в електронна среда.