Труд и забавления за учениците ни в Испания и Италия по проекти Еразъм+

Тържествено закриване на 2020/2021 учебна година в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“
юли 2, 2021
Списък с учебници през учебната 2021/2022 година.
юли 16, 2021
Show all

Труд и забавления за учениците ни в Испания и Италия по проекти Еразъм+

Труд и забавления за учениците ни в Испания и Италия по проекти Еразъм+. Благодарности и похвали от испанските деца получиха нашите ученици.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.