Последен ден и от практиката в реална работна среда по проект Еразъм + в гр. Севиля, Испания

Приключи практиката в реална работна среда по проект Еразъм+ в Болоня, Италия
август 16, 2021
ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев отново показва класа в участието си по проект ,,Дуално обучение“ в гр. Банско
август 16, 2021
Show all

Последен ден и от практиката в реална работна среда по проект Еразъм + в гр. Севиля, Испания

Последен ден и от практиката в реална работна среда по проект Еразъм + в гр. Севиля, Испания
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.