Приключи практиката в реална работна среда по проект Еразъм+ в Болоня, Италия

Списък с учебници през учебната 2021/2022 година.
юли 16, 2021
Последен ден и от практиката в реална работна среда по проект Еразъм + в гр. Севиля, Испания
август 16, 2021
Show all

Приключи практиката в реална работна среда по проект Еразъм+ в Болоня, Италия

От ПГ по МСС ,, Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев изказваме своята благодарност и възхищение от наученото, видяното и придобитото! За нас беше чест и въпрос на доказване, че сме образователна институция за пример.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния автор ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.