109 години свободен Неврокоп!

Нов договор за двустранно сътрудничество между ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ и Аграрен университет – Пловдив
септември 28, 2021
Show all

109 години свободен Неврокоп!

Родолюбие! Почит към традициите! Плам! Гордост! Това е възпитанието, което дава ПГ по МСС град Гоце Делчев!