109 години свободен Неврокоп!

Родолюбие! Почит към традициите! Плам! Гордост! Това е възпитанието, което дава ПГ по МСС град Гоце Делчев!