ПГ по МСС отбелязва Световния ден за защита на животните

Европейски ден на спорта в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“
октомври 4, 2022
ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ участва в „От фермата до твоята трапеза“
октомври 13, 2022
Show all

ПГ по МСС отбелязва Световния ден за защита на животните

Хуманното отношение към животните е ценност, възпитаваща учениците в отговорно и толерантно отношение към всичко, което ни заобикаля.
Нашите ученици и учители от направления ,,Ветеринарна медицина", ,,Горско стопанство" и ,,Агроекология" призовават всички да се отнасят с внимание и уважение към всяко животно!
Само тогава, светът може да стане по-добър и хуманен.
Грижите за животните са грижи и за самите нас. Никога не забравяйте - ние всички зависим едни от други!