ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ гр. Гоце Делчев – STEM УЧИЛИЩЕ НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ

ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев е STEM УЧИЛИЩЕ НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ
Адмирации за неуморното образователно и възпитателно дело за всички учители и ученици в най-бързо развиващата се гимназия в България!