ноември 15, 2019

Поредна награда и признание за ПГ по МСС.

ноември 15, 2019

Обмен на добри практики с ПГ по ПСТТ ,,Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол

Празници и традиции в ПГ по МСС! Европейски ден на здравословното хранене и готвене, който споделихме с колегите от ПГ по ПССТ ,,Н. Й. Вапцаров“, гр. […]
ноември 15, 2019

Училищния ученически съвет с нов председател.

Председател на УУС е Айтен С. Сариева, която бе избрана от учениците на ПГ по МСС. С пожелания и надежди за ползотворна работа в полза на ученическата […]
ноември 1, 2019

1 ноември – Ден на народните будители