март 15, 2019

Реченото беше сторено!

ПГ по МСС е с изграден оптичен интернет до съвършенство. Екипът на Тв Запад Гоце Делчев заслужиха адмирации и благодарности за перфектно свършената работа.