Поредната съвместна изява на ПГ по МСС и Трето ОУ в дена против тормоза в училище