Училищния ученически съвет с нов председател.

1 ноември – Ден на народните будители
ноември 1, 2019
Обмен на добри практики с ПГ по ПСТТ ,,Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол
ноември 15, 2019
Show all

Училищния ученически съвет с нов председател.

Председател на УУС е Айтен С. Сариева, която бе избрана от учениците на ПГ по МСС.

С пожелания и надежди за ползотворна работа в полза на ученическата общност и училището ни!