С традиционен за Трифон Зарезан ритуал ученици от ПГ по МСС зарязаха лозови масиви

Gary Rowlands посети ПГ по МСС Пейо К. Яворов
февруари 12, 2021
Ден на приятелството в ПГ по МСС Пейо К. Яворов
февруари 18, 2021
Show all

С традиционен за Трифон Зарезан ритуал ученици от ПГ по МСС зарязаха лозови масиви


С традиционен за Трифонзарезан ритуал ученици от ПГ по МСС зарязаха лозови масиви

Видео