Второ място за ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев в Националното състезание ,,Млад фермер“ 2021 г

Честит Св. Георги Победоносец!
май 6, 2021
24 май в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“
май 24, 2021
Show all

Второ място за ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев в Националното състезание ,,Млад фермер“ 2021 г

Второ място за ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев в Националното състезание ,,Млад фермер" 2021 г. в съревнование между 20 от най-добрите земеделски гимназии в България, на стотни от първото място.