Списък на одобрените кандидати за участие в международна практика в гр. Севиля, Испания

ПГ по МСС ,,Пейо К. Яворов“,гр. Гоце Делчев почита паметта на Христо Ботев
юни 2, 2021
Световен ден на околната среда в ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“, гр. Гоце Делчев
юни 5, 2021
Show all

Списък на одобрените кандидати за участие в международна практика в гр. Севиля, Испания

Списък на одобрените кандидати и резерви за участие в международна практика в гр. Севиля, Испания по проект „Подобряване на професионалните умения в секторите на биологичното селско стопанство и кулинарията“, договор № 2020-BG01-KA102-078018, финансиран по линия на програма “Еразъм +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани.
Списък на одобрените кандидати и резерви за участие в международна практика в гр. Севиля, Испания