ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ участва в „От фермата до твоята трапеза“

ПГ по МСС отбелязва Световния ден за защита на животните
октомври 4, 2022
6-ти Национален конкурс „Търси се Супер STEM“, България 2022 Учителски проект “ Хидроенергия“
декември 4, 2022
Show all

ПГ по МСС „Пейо К. Яворов“ участва в „От фермата до твоята трапеза“

Гимназия „Пейо К. Яворов“ - най-бързо развиващата се професионална гимназия на територията на България.
Основните цели, задачи и приоритети, които си поставяме и изпълняваме, са свързани преди всичко с утвърждаване престижа и доброто име на училището, като професионална гимназия с европейски облик. Стремим се към качествена професионална квалификация на завършващите, основана на изградена система от знания, умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда, висок процент на дипломирани ученици, висок процент на придобилите II степен на професионална квалификация и приети във висши учебни заведения.
Всичко това доказваме с всяка изминала година с успешно реализиран план-прием на различните специалности в нашата гимназия.
Реализирани специалности: Ветеринарен техник - нова за областта и успешно реализиран прием вече четири години, Електрически превозни средства, Горско стопанство, Агроекология, Митническо и данъчно обслужване, Производство на кулинарни изделия и напитки, Производство на хляб и хлебни изделия и Трайни насаждения /дуална форма/.
Училището ни подготвя успешно ученици, както и външни курсисти за водачи в категориите: „А“, „В“, „С“, „ТкТ“ и „ТвК“.
Всичко това постигаме чрез мотивиране и развиване на творческия потенциал на учениците, като участваме в общински, регионални и национални изяви, конкурси и състезания по професии и го доказваме непрекъснато с многото спечелени награди.
Извършваме съвместна дейност с партньорите от бизнес средите в областта на селското, горското стопанство и леката промишленост.
Благодарности за нашите партньори и учители, които правят ПГ по МСС за пример.
В отговор на промените в Закона за висшето образование, които предвиждат съвместна дейност между висши и средни учебни заведения със сходни специалности, нашата гимназия подписа споразумения за сътрудничество между Тракийски университет - Стара Загора и Аграрен университет - Пловдив, защото училището ни е желан партньор. Извършваме обмен на иновативни практики, съвместно разработване и преподаване по учебни програми. Идеята да бъдем съмишленици е на ръководителите на учебните заведения, ректора на Тракийския университет, проф. Добри Ярков, ректора на Аграрния университет, проф. д-р Христина Янчева и директора на Професионалната ни гимназия, г-н Ангел Живков, тъй като специалностите ни са сходни и са естествено продължение от средното към висшето образование. За бъдещето на нашите деца, делата които творим всеки ден и създадените възможности за сътрудничество на гимназията с висшите учебни заведения, ни носи взаимни ползи и предпоставки за бъдещи успехи.
Наши партньори също са:
Национална браншова организация индустриален клъстер, “Електромобили“, град София;
Сдружение център за развитие и подкрепа на бизнеса, град Варна;
Асоциация на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България;
Държавно горско стопанство град Гоце Делчев;
Държавно ловно стопанство Дикчан;
Държавно горско стопанство Гърмен;
Мълчанков ООД;
Агро пи – ЕООД;
Федерацията на независимите синдикати от земеделието.
И както споменах, училището ни като желан партньор, март месец бе домакин на над 70 участници в тридневна работна среща на Асоциацията на училищата по земеделие, гори и мебели. Участваха 32 директори на училища от цялата страна. Обмен на добри практики, дискусии.
Изказваме специални благодарности на телевизия БНТ, БТВ, ЕВРОКОМ, Филип Лазаров от Бричка. ком, които непрекъснато презентират нашите успехи.
Едно училище, възкръснало като феникс от пепелта. Училищен екип, който носи пламъка на нестихващ ентусиазъм, себеотдаване, училище, което възпитава родолюбие, трудолюбие, толерантност, продължаване традициите и завещаване на бъдещите поколения. Гимназия, която чертае добре развит кариерен път, по-голяма образователна квалификация, всичко се случва тук и сега с мисъл за бъдещето.